In werking treden wet Kansspelen op afstand uitgesteld naar 1 april 2021

In eerste instantie zou de wet Kansspelen op afstand in werking treden op 1 maart 2021, echter is de datum waarop de wet in werking treed uitgesteld naar 1 april 2021. Dat heeft minister Dekker voor rechtsbescherming en verantwoordelijke voor het moderniseren van het Nederlandse kansspelbeleid per brief aan de Tweede kamer laten weten.

Live gang online casino’s Nederland

Deze wijziging betekend voor geïnteresseerde partijen dat ze de vergunning aanvraag bij de Kansspel autoriteit voor online kansspelen pas kunnen indienen op 1 april, wederom één maand vertraging. De markt voor online kansspelen gaat 6 maanden na in werking treden van de wet Kansspelen op afstand open. Wat wil zeggen dat online casino’s in Nederland live kunnen gaan vanaf 1 oktober 2021.

Vergunning aanvraag in verschillende fases

Partijen die online kansspelen beogen te gaan aanbieden op de Nederlandse markt hoeven niet alle stukken in één keer in te dienen, de stukken kunnen in fases worden aangeleverd. Partijen die een aanvraag vóór 15 april 2021 indienen hoeven daar nog geen rapporten over de onderdelen van het spelsysteem bij in te dienen.

De wet Kansspelen op afstand schrijft voor dat de aanvrager van een online kansspel vergunning zijn spelsysteem moet laten keuren. Dat is noodzakelijk om aan te tonen dat het spelsysteem voldoet aan de Nederlandse wet voor online kansspelen. Het spelsysteem bestaat uit verschillende onderdelen, deze dienen afzonderlijk van elkaar gekeurd te worden.

De samenvattende keuringsrapporten per spelsysteem moeten als de aanvraag vóór 15 april 2021 worden ingediend, uiterlijk 1 juli 2021 in het bezit zijn van de Kansspel autoriteit. Worden de keuringsrapporten voor 1 juli ingediend dan verwacht de kansspel autoriteit mits het een positieve beslissing betreft de vergunning te kunnen verlenen om op 1 oktober 2021 live te gaan met online casino’s. Bij de aanvraag moet al wel een complete beschrijving van het spelsysteem zitten. Hiervoor publiceert de Kansspel autoriteit binnenkort een formulier.

Laatste nieuws

Wet Kansspelen op afstand actief

Aangezien het activeren van de wet Kansspel op afstand een aantal keren is uitgesteld mede door Covid-19 was het nog niet zeker of deze actief zou worden op 1 april 2021. De wet Kansspelen op afstand is per 1 april 2021 officieel actief geworden.

Lees meer

In werking treden wet Kansspelen op afstand uitgesteld naar 1 april 2021

In eerste instantie zou de Wet kansspelen op afstand in werking treden op 1 maart 2021, echter is de datum waarop de wet in werking treed uitgesteld naar 1 april 2021.

Lees meer

JVH gaming & entertainment group en Evolution gaan samenwerking aan

Evolution heeft bekend gemaakt dat het de content en services gaat leveren voor een online casino van JVH gaming & entertainment group (JVH group) in Nederland.

Lees meer