In werking treden Wet kansspelen op afstand uitgesteld naar 1 april 2021

In eerste instantie zou de Wet kansspelen op afstand in werking treden op 1 maart 2021, echter is de datum waarop de wet in werking treed uitgesteld naar 1 april 2021. Dat heeft minister Dekker voor rechtsbescherming en verantwoordelijke voor het moderniseren van het Nederlandse kansspelbeleid per brief aan de Tweede kamer laten weten.

Live gang online casino’s Nederland

Deze wijziging betekend voor geïnteresseerde partijen dat ze de vergunning aanvraag bij de Kansspelautoriteit voor online kansspelen pas kunnen indienen op 1 april, wederom één maand vertraging. De markt voor online kansspelen gaat 6 maanden na in werking treden van de Wet kansspelen op afstand open. Wat wil zeggen dat online casino’s in Nederland live kunnen gaan vanaf 1 oktober 2021.

Vergunning aanvraag in verschillende fases

Partijen die online kansspelen beogen te gaan aanbieden op de Nederlandse markt hoeven niet alle stukken in één keer in te dienen, de stukken kunnen in fases worden aangeleverd. Partijen die een aanvraag vóór 15 april 2021 indienen hoeven daar nog geen rapporten over de onderdelen van het spelsysteem bij in te dienen.

De Wet kansspelen op afstand schrijft voor dat de aanvrager van een online kansspel vergunning zijn spelsysteem moet laten keuren. Dat is noodzakelijk om aan te tonen dat het spelsysteem voldoet aan de Nederlandse wet voor online kansspelen. Het spelsysteem bestaat uit verschillende onderdelen, deze dienen afzonderlijk van elkaar gekeurd te worden.

De samenvattende keuringsrapporten per spelsysteem moeten als de aanvraag vóór 15 april 2021 worden ingediend, uiterlijk 1 juli 2021 in het bezit zijn van de Kansspelautoriteit. Worden de keuringsrapporten voor 1 juli ingediend dan verwacht de Kansspelautoriteit mits het een positieve beslissing betreft de vergunning te kunnen verlenen om op 1 oktober 2021 live te gaan met online casino’s. Bij de aanvraag moet al wel een complete beschrijving van het spelsysteem zitten. Hiervoor publiceert de Kansspelautoriteit binnenkort een formulier.

Laatste nieuws

Online gok markt in Nederland is geopend

De online gok markt is vanaf 1 Oktober 2021 open gegaan voor vergunde partijen, om te beginnen zijn er 10 partijen in aanmerking gekomen voor een vergunning om legaal kansspelen online te mogen aanbieden.

Lees meer

Sancties voor online casino’s die de overstap van illegaal naar legaal aanbod maken

Vanaf 1 oktober 2021 worden in Nederland veel gok gerelateerde reclame campagnes verwacht op tv en online. Dat is te verklaren door dat ruim 35 casino bedrijven een vergunningaanvraag hebben ingediend.

Lees meer

Wet kansspelen op afstand actief

Aangezien het activeren van de Wet kansspelen op afstand een aantal keren is uitgesteld mede door Covid-19 was het nog niet zeker of deze actief zou worden op 1 april 2021. De Wet kansspelen op afstand is per 1 april 2021 officieel actief geworden.

Lees meer